بایگانی‌های محیط زیست اشکذر - صبح ساباط
آب شرب مردم اشکذر در معرض خطر لوله های آزبست/ توسعه ۲۵۰ واحد صنعتی در شهرستان اشکذر بدون اطلاع فرماندار و رئیس اداره صمت ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

آب شرب مردم اشکذر در معرض خطر لوله های آزبست/ توسعه ۲۵۰ واحد صنعتی در شهرستان اشکذر بدون اطلاع فرماندار و رئیس اداره صمت

رئیس شورای شهر اشکذر در دیدار با رئیس اداره محیط شهرستان اشکذر، گفت: با توجه به این که بخش عمده ای از آب شرب شهرستان یزد از چرخاب اشکذر تامین می شود، برای رفع خطر آب شرب مردم اشکذر در لوله های آزبست از اعتبارات استانی استفاده شود.