بایگانی‌های محمود موسوی مجد - صبح ساباط
جاسوس CIA و موساد اعدام شد ۳۰ تیر ۱۳۹۹
صبح امروز؛

جاسوس CIA و موساد اعدام شد

صبح امروز حکم جاسوس محمود موسوی مجد که به اعدام محکوم شده بود، اجرا شد.