بایگانی‌های محمد جلال - صبح ساباط
نصب كارتخوان های هوشمند فروش نان در نانوایی های سراسر كشور ۰۹ خرداد ۱۴۰۱
مشاور وزیر اقتصاد خبر داد:

نصب كارتخوان های هوشمند فروش نان در نانوایی های سراسر كشور

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش خبری سیما از نصب تجهیزات و کارتخوان های هوشمند فروش نان در نانوایی های تمام شهر های کشور طی یک ماه آینده خبر داد.