بایگانی‌های محمدی پناه - صبح ساباط
پیشرفت ۷۰ درصدی واحدهای مسکونی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در یزد ۲۰ مهر ۱۴۰۱
مدیرعامل ستاد اجرایی فرمان امام(ره):

پیشرفت ۷۰ درصدی واحدهای مسکونی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در یزد

مدیرعامل ستاد اجرایی فرمان امام(ره) اشاره به اینکه ورود این ستاد به بحث مسکن از سال 1399 آغاز شده ابراز داشت: در اولین اقدام تعداد 174 واحد در مهریز را در سال گذشته تحویل دادیم و در زمینه پروژه های فعلی هم که تاکنون با پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۷۰ درصدی در حال اجراست که امیدواریم با تامین نقدینگی استان بخشی در دهه فجر و مابقی هم تا پایان سال افتتاح گردند