بایگانی‌های محمدیان - صبح ساباط
اختلاف سلیقه در رسانه‌ها امری طبیعی است ۰۹ دی ۱۴۰۰
رئیس بسیج رسانه کشور:

اختلاف سلیقه در رسانه‌ها امری طبیعی است

رئیس بسیج رسانه کشور اختلاف سلیقه در رسانه‌ها را امری طبیعی دانست ولی گفت: اختلاف سلیقه نباید به اختلاف عقیده تبدیل شود.