بایگانی‌های محفل - صبح ساباط
محفل برگزاری شب خاطره با عنوان راه آینده در یزد ۲۵ آبان ۱۴۰۱
به یاد فرماندهان و سرداران شهید یزد برگزار شد

محفل برگزاری شب خاطره با عنوان راه آینده در یزد

محفل شب خاطره با عنوان " راه آینده" به یاد فرماندهان و سرداران شهید استان یزد در مجتمع کربلا برگزار شد.