بایگانی‌های محصول کنجد خاتم - صبح ساباط
سیلی سرمای پاییزی به کنجدکاران خاتمی ۳۰ مهر ۱۳۹۹

سیلی سرمای پاییزی به کنجدکاران خاتمی

 رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان خاتم گفت: سرمای پاییزی خسارت میلیاردی برای کنجد کاران شهرستان خاتم در پی داشت.