بایگانی‌های مجوزهای صنعتی - صبح ساباط
۱۷۲۷ جواز تاسیس صنعتی در یزد صادر شد ۲۰ مهر ۱۳۹۹
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد:

۱۷۲۷ جواز تاسیس صنعتی در یزد صادر شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد از صدور هزار و ۷۲۷ جواز تاسیس واحد صنعتی طی سال جاری در استان یزد خبر داد.