بایگانی‌های مجله دانشگاه آزاد یزد - صبح ساباط
رتبه چهار مجله دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد ارتقا یافت ۱۱ مهر ۱۴۰۱

رتبه چهار مجله دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد ارتقا یافت

دکتر نوید نصیری زاده معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد یزد گفت، رتبه 4 مجله دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد در دهمین دوره ارزشیابی و رتبه بندی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی که در شهریور ماه ۱۴۰۱ صورت گرفت بر اساس شاخص‌های ارزیابی، ارتقاء یافت.