بایگانی‌های مجری - صبح ساباط
نشاط و شادابی شهر؛ در گرو برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری ۲۶ آبان ۱۴۰۰
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد:

نشاط و شادابی شهر؛ در گرو برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد گفت: برگزاری رویدادهای فرهنگ و هنر محور می‌تواند باعث نشاط و شادابی در شهر شود.