بایگانی‌های متخلف - صبح ساباط
پلمب ۱۲ واحد صنفی متخلف در یزد ۰۸ شهریور ۱۳۹۹

پلمب ۱۲ واحد صنفی متخلف در یزد

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان یزد از پلمب ۱۲ واحد صنفی متخلف خبر داد.