بایگانی‌های مبلغ 50 میلیون تومان - صبح ساباط
اختصاص هزینه قربانی به آزادی زندانیان غیر عمد ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

اختصاص هزینه قربانی به آزادی زندانیان غیر عمد

نیکوکار اهل شهرستان بافق مبلغ ۵۰ میلیون تومان هزینه قربانی را جهت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد اهدا کرد.

کمک فرهنگی بازنشسته یزدی به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

کمک فرهنگی بازنشسته یزدی به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد

علی محمدی فرهنگی بازنشسته یزدی مبلغ ۵۰ میلیون تومان را به نیابت از یک نیکوکار اهل استان تهران جهت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد اهدا کرد.

اختصاص هزینه خیرات پدر و مادر به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد ۰۸ فروردین ۱۴۰۳
اختصاص هزینه خیرات پدر و مادر به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد

اختصاص هزینه خیرات پدر و مادر به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد

نیکوکار یزدی مبلغ ۵۰ میلیون تومان را جهت شادی روح پدر و مادر خود به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد اهدا کرد.