بایگانی‌های مبارزه با مواد مخدر - صبح ساباط
اصلاح باورهای غلط در خصوص مبارزه با مواد مخدر مهمترین هدف جشنواره «نه به اعتیاد»/ تقدیم هفته ای یک شهید در مسیر مبارزه ۰۱ تیر ۱۴۰۱
دبیر کمیته فرهنگی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد:

اصلاح باورهای غلط در خصوص مبارزه با مواد مخدر مهمترین هدف جشنواره «نه به اعتیاد»/ تقدیم هفته ای یک شهید در مسیر مبارزه

دبیر کمیته فرهنگی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد:مهمترین هدف این جشنواره اصلاح باورهای غلط است نیروی انتظامی هفته ای یک شهید در راه مبارزه با مواد مخدر تقدیم کرده که شهید زارعی نمونه بارز این شهداست.

آخرین مهلت ارسال آثار به چهارمین همایش ملی « پیشگیری از اختلال مصرف مواد مخدر و روان گردان ها» مشخص شد ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

آخرین مهلت ارسال آثار به چهارمین همایش ملی « پیشگیری از اختلال مصرف مواد مخدر و روان گردان ها» مشخص شد

چهارمین همایش ملی « پیشگیری از اختلال مصرف مواد مخدر و روان گردان ها» به همت دانشگاه یزد و با همکاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد به میزبانی این استان برگزار می شود.