بایگانی‌های ماه رمضان - صبح ساباط
پیام استاندار یزد به مناسبت حلول ماه رمضان ۱۳ فروردین ۱۴۰۱

پیام استاندار یزد به مناسبت حلول ماه رمضان

استاندار یزد هم زمان با حلول ماه رمضان پیام صادر کرد.