بایگانی‌های مادر - صبح ساباط
شوهرداری و فرزند پروری در کنار فعالیت اقتصادی از ویژگی های برجسته حضرت ام المومنین خدیجه کبری(س) ۲۳ فروردین ۱۴۰۱
عضو شورای فرهنگ عمومی استان یزد:

شوهرداری و فرزند پروری در کنار فعالیت اقتصادی از ویژگی های برجسته حضرت ام المومنین خدیجه کبری(س)

امام جمعه بخش مرکزی یزد ویژگی های ام المومنین خدیجه کبری را وفاداری نسبت به شوهر و خانه و خانواده برشمرد و گفت: ایشان در کنار فعالیت اقتصادی و برخورداری از ثروت فراوان فرزند آوری و شوهر داری را بر خود ارجح می دانست و این مهم برایش یک اصل بود.