بایگانی‌های مادربزرگ - صبح ساباط
برگزاری جشن درخت دوستی با مشارکت پدر و مادر بزرگ ها و نوه ها+ تصاویر ۲۳ اسفند ۱۴۰۰
همزمان با آخرین روز هفته درختکاری رقم خورد؛

برگزاری جشن درخت دوستی با مشارکت پدر و مادر بزرگ ها و نوه ها+ تصاویر

همزمان با آخرین روز هفته درختکاری،‌جشن بزرگ درخت دوستی ویژه پدربزرگ ها،‌مادربزرگ ها و نوه‌هایشان برگزار شد.