بایگانی‌های لیگ برتر - صبح ساباط
وضعیت دو نماینده استان یزد در لیگ برتر والیبال چگونه است؟ ۱۳ شهریور ۱۳۹۹

وضعیت دو نماینده استان یزد در لیگ برتر والیبال چگونه است؟

در حالی که مسابقات لیگ برتر والیبال از ۱۹ شهریور ماه آغاز می‌شود دونماینده استان خود را برای پیروزی در این فصل آماده می‌کنند.