بایگانی‌های لطیفی - صبح ساباط
تجارت ۹ میلیارد دلاری كشور در خرداد ماه ۱۱ تیر ۱۴۰۱

تجارت ۹ میلیارد دلاری كشور در خرداد ماه

سخنگوی گمرک گفت: تجارت خارجی غیر نفتی کشور در خرداد ماه با رشد 3درصدی به 8.9میلیارد دلار رسید که با پیشتازی صادرات کشور از واردات در این ماه، تراز تجاری کشور مثبت 204میلیون دلار را نشان می دهد.