بایگانی‌های لرستان، - صبح ساباط
پیگیر اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای استان لرستان هستیم ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
وزیر کشور:

پیگیر اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای استان لرستان هستیم

وزیر کشور بر پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهوری به استان لرستان تاکید کرد و گفت: هزار میلیارد تومان بعد از سفر ریاست محترم جمهوری به این استان برای موضوعات عمرانی واگذار شده است.