بایگانی‌های قدیمی ترین مسجد ایران - صبح ساباط
برگزاری دومین نشست در راستای ثبت جهانی روستای هدف گردشگری فهرج ۲۶ فروردین ۱۴۰۳
برگزاری دومین نشست در راستای ثبت جهانی روستای هدف گردشگری فهرج

برگزاری دومین نشست در راستای ثبت جهانی روستای هدف گردشگری فهرج

دومین نشست در راستای ثبت جهانی روستای هدف گردشگری فهرج به منظور امورات انجام شده در بافت تاریخی این روستا در محل قدیمی ترین مسجد ایران برگزار شد. شد.