بایگانی‌های قانون اصلاحی بیمه کارگران ساختمانی - صبح ساباط
سازمان تامین اجتماعی قانون اصلاحی بیمه کارگران ساختمانی را اجرا نمی کند ۲۹ آبان ۱۴۰۲
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد:

سازمان تامین اجتماعی قانون اصلاحی بیمه کارگران ساختمانی را اجرا نمی کند

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی طی تذکری گفت: سازمان تامین اجتماعی با وجود اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی، همچنان براساس قانون قبلی وجوه بیمه دریافت می کند.