بایگانی‌های فرهاد قائمیان - صبح ساباط
معرفی داوران پنجمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی چتر زندگی در یزد ۰۲ آذر ۱۴۰۰
دبیر جشنواره ملی تئاتر خیابانی چتر زندگی در یزد:

معرفی داوران پنجمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی چتر زندگی در یزد

دبیر پنجمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی چتر زندگی، هیأت داوران بخش مسابقه این جشنواره را معرفی کرد.