بایگانی‌های فرمانده پادگان شهید صدوقی - صبح ساباط
نگاه پرامید به آینده و تزریق آن به جامعه؛ مهمترین مولفه در بیانیه گام دوم ۱۸ آذر ۱۴۰۰
فرمانده مرکز تربیت وآموزش شهید صدوقی نیروی زمینی سپاه:

نگاه پرامید به آینده و تزریق آن به جامعه؛ مهمترین مولفه در بیانیه گام دوم

اولین و مهمترین مقوله یا مؤلفه در این بیانیه نگاه پرامید به آینده و تزریق آن به جامعه به هر طریق ممکن، است زیرا اگر این امید در مردم دچار خدشه شود نظام اسلامی آسیب خواهد دید کما اینکه دشمنان این مرز و بوم تمام تلاششان را با انواع ترفندها بکار گرفته اند که روح امید در جامعه دمیده نشود.