بایگانی‌های فرمانده نیروی زمینی - صبح ساباط
تجهیزات فنی و مهندسی توسط نیروی زمینی ارتش به یزد منتقل می شود ۰۷ مرداد ۱۴۰۱
فرمانده نیروی زمینی ارتش:

تجهیزات فنی و مهندسی توسط نیروی زمینی ارتش به یزد منتقل می شود

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: انتقال سریع تجهیزات فنی از استان های معین را با سرعت در دستور کار قرار می دهیم.