بایگانی‌های فرمانده سپاه الغدیر در اقشار بسیج - صبح ساباط
ارتباط تنگاتنگ بین صنعت و دانشگاه درخشش ایران اسلامی را رقم خواهد زد ۰۲ بهمن ۱۴۰۰
فرمانده سپاه الغدیر استان یزد:

ارتباط تنگاتنگ بین صنعت و دانشگاه درخشش ایران اسلامی را رقم خواهد زد

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد گفت: در کشور عزیزمان نیروی انسانی با ایمان با بصیرت ولایتمدار و با شجاع و حاضر در صحنه فراوان داریم و تنها باید ارتباط بین این نیروی انسانی ماهر با صنعت به وجود بیاید که اگر  این ارتباط تنگاتنگ بین صنعت و دانشگاه ایجاد شود می توان در عرصه های مختلف بدرخشیم.