بایگانی‌های فرمانداری میبد - صبح ساباط
بیمه ویژه میبدی های فاقد بیمه ۱۸ تا ۵۰ سال ۲۸ شهریور ۱۴۰۲

بیمه ویژه میبدی های فاقد بیمه ۱۸ تا ۵۰ سال

فرماندار میبد گفت: افراد فاقد بیمه می‌توانند با عضویت در این صندوق بیمه و پرداخت ماهانه ۳۵۵ هزار تومان، ماهانه مبلغ هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دریافت کنند.