بایگانی‌های طرح - صبح ساباط
بهره برداری از ۶۹ طرح در شهرستان‌های تفت و بهاباد ۰۳ شهریور ۱۳۹۹
همزمان با هفته دولت.

بهره برداری از ۶۹ طرح در شهرستان‌های تفت و بهاباد

همزمان با هفته دولت ۳۱ طرح در شهرستان تفت و ۳۸ طرح در شهرستان بهاباد به بهره برداری می‌رسد.