بایگانی‌های طرح پایا - صبح ساباط
از سه طرح صنعت آب استان در هفته دولت بهره برداری می شود ۱۴ مرداد ۱۴۰۲

از سه طرح صنعت آب استان در هفته دولت بهره برداری می شود

مدیرعامل آب منطقه‌ای ای استان گفت: طرح پایا با هدف مدیریت مصرف و هوشمندسازی آب در بخش صنعت و کشاورزی، طرح خط سبز آب و همچنین تولید برق از آب انتقالی از طرح‌هایی است که نقش مهمی در بهره وری آب خواهد داشت.