بایگانی‌های طرح شبکه زندگی - صبح ساباط
طرح شبکه زندگی در یزد رسما آغاز شد ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
همزمان با هفته سلامت و در جهت نشر فرهنگ نوع دوستانه اهدای خون

طرح شبکه زندگی در یزد رسما آغاز شد

به منظور ترویج فرهنگ معروف و نوع دوستانه اهدای خون و در جهت نشر فرهنگ کمک به بیماران و جامعه طرح شبکه زندگی در یزد اجرا شد.