بایگانی‌های طرح جوانی جمعیت و واگذاری زمین - صبح ساباط
بهره برداری از ۳۱۱طرح استان یزد در هفته دولت ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

بهره برداری از ۳۱۱طرح استان یزد در هفته دولت

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با بیان خبر واگذاری تعدادی از واحد‌های نهضت ملی مسکن یزد در هفته دولت گفت: از دیگر مواردی که قانوناً تکلیف شده بحث واگذاری زمین به واجدان شرایط طرح جوانی جمعیت است که استان یزد با تحویل سه هزار قطعه زمین، با فاصله بسیاری رتبه نخست کشور را دارد.