بایگانی‌های طرح تشویقی کاهش مصرف برق - صبح ساباط
پاداش ۱۴ میلیارد تومانی هشت میلیون مشترک خانگی یزدی در رعایت الگوی مصرف برق ۲۲ تیر ۱۴۰۲
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اعلام کرد:

پاداش ۱۴ میلیارد تومانی هشت میلیون مشترک خانگی یزدی در رعایت الگوی مصرف برق

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق با اشاره به طرح‌های تشویقی تصریح کرد: سال گذشته قریب به هشت میلیون مشترک خانگی مشمول پاداش رعایت الگوی مصرف شدند که در استان یزد این پاداش معادل ۱۴ میلیارد تومان بود که در قبض مشترکان لحاظ شد.