بایگانی‌های طرح تشویقی وزارت نیرو - صبح ساباط
خودرو رایگان از وزارت نیرو هدیه بگیرید /رایگان شدن قبض برق با صرفه‌جویی در مصرف ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

خودرو رایگان از وزارت نیرو هدیه بگیرید /رایگان شدن قبض برق با صرفه‌جویی در مصرف

در طرح تشویقی وزارت نیرو، مصرف هر مشترک در الگوی مصرف منطقه خود و نسبت به دوره مشابه سال قبل در نظر گرفته خواهد شد.