بایگانی‌های طرح برابر 20 شرکت برق استان یزد - صبح ساباط
طرح ۲۰=۱ شرکت توزیع برق استان برای مشترکان ۱۱ تیر ۱۴۰۲

طرح ۲۰=۱ شرکت توزیع برق استان برای مشترکان

معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق استان یزد گفت: در طرح "یک برابر ۲۰ " مشترکان خانگی در ازای کاهش مصرف برق در هر کیلووات، تا ۲۰ برابر هزینه برق، پاداش دریافت می‌کنند و از زمان اجرای طرح 35000 مشترک شامل طرح شده اند.