بایگانی‌های طرح اکرام ایتام - صبح ساباط
۲۲ هزار نیکوکار در قالب طرح اکرام ایتام از فرزندان یتیم حمایت می کنند ۱۸ فروردین ۱۴۰۲
مدیر کل کمیته امداداستان:

۲۲ هزار نیکوکار در قالب طرح اکرام ایتام از فرزندان یتیم حمایت می کنند

شجاعان مدیر کل کمیته امداد استان گفت: مهرورزان می‌توانند با پرداخت ماهیانه حداقل ۵۰ هزار تومان، حامی فرزند یتیم یا نیازمند مورد نظر خود باشند.