بایگانی‌های طرح انتقال پساب تصفیه - صبح ساباط
راه اندازی آزمایشی طرح انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب یزد ۲۴ خرداد ۱۴۰۲

راه اندازی آزمایشی طرح انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب یزد

معاون طرح و توسعه آب منطقه‌ای استان یزد، از راه اندازی آزمایشی طرح انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب یزد به مجتمع صنعتی و معدنی سرب و روی مهدی آباد بهادران خبر داد.