بایگانی‌های طراحی نظام تحول مشترکان آب و برق - صبح ساباط
نظام تحول در ارتباط با مشترکان آب و برق کشور طراحی شد ۲۱ بهمن ۱۴۰۲

نظام تحول در ارتباط با مشترکان آب و برق کشور طراحی شد

معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو گفت: نقشه راه وزارت نیرو برای تحول در نظام ارتباط با مردم با همکاری شرکت‌های مادر و برخی از شرکت‌های زیرمجموعه طراحی شده است.