بایگانی‌های طباطبایی - صبح ساباط
کتاب شعری با عنوان”چارانه های بیداری” منتشر شد ۳۰ فروردین ۱۴۰۱
اثری از سیدفضل الله طباطبایی ندوشن (امید)؛

کتاب شعری با عنوان”چارانه های بیداری” منتشر شد

ششمین مجموعه شعر  سیدفضل الله طباطبایی ندوشن (امید) از شاعران آیینی و پیشکسوت استان یزد با عنوان "چارانه های بیداری" منتشر شد.