بایگانی‌های طالبان - صبح ساباط
افغانستان به دنبال درگیری با کشورهای همسایه نیست ۰۷ خرداد ۱۴۰۲
پیام طالبان:

افغانستان به دنبال درگیری با کشورهای همسایه نیست

وزارت دفاع طالبان در پیامی گفت: امارت اسلامی افغانستان (حکومت سرپرست افغانستان) گفتگو و مذاکره را برای هر گونه مشکل یک راه معقول می‌داند .