بایگانی‌های ضرورت گفتمان سازی - صبح ساباط
گفتمان سازی و تعریف پیوست رسانه ای همسو با برنامه های سند «یزدنوین» /زیرساخت های حوزه صادرات یزد تقویت شود ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

گفتمان سازی و تعریف پیوست رسانه ای همسو با برنامه های سند «یزدنوین» /زیرساخت های حوزه صادرات یزد تقویت شود

استاندار یزد برنامه های سند تحولی یزد نوین را انعطاف پذیر و قابل بازسازی متناسب با شرایط روز و نظرات جدید دانست و بر ضرورت گفتمان سازی در خصوص سند یزد نوین و تهیه و تدوین پیوست رسانه ای برنامه‌های مرتبط با این سند تاکید کرد.