بایگانی‌های ضرورت افزایش تربیت دینی - صبح ساباط
لزوم وجود تحول علمی در سیستم آموزشی کشور و ضرورت افزایش تربیت دینی ۱۹ شهریور ۱۴۰۲
امام جمعه یزد در نشست شورای آموزش و پرورش مطرح کرد:

لزوم وجود تحول علمی در سیستم آموزشی کشور و ضرورت افزایش تربیت دینی

امام جمعه یزد بر ضرورت افزایش تربیت دینی، معرفت شناسی و خدا‌شناسی دانش‌آموزان در مدارس تاکید کرد و ادامه داد: در این راه مهمترین موضوع هویت بخشی به کودکان و دانش‌آموزان است.