بایگانی‌های ضایعات فروش - صبح ساباط
پلمب ضایعاتی های متخلف در حسن آباد ۰۲ شهریور ۱۴۰۱
رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت استان یزد خبر داد؛ خبر داد؛

پلمب ضایعاتی های متخلف در حسن آباد

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت استان گفت: ماموران 5 ضایعاتی متخلف را در "حسن آباد" یزد پلمب کردند.