بایگانی‌های صندوق بیمه همگانی - صبح ساباط
واریزی ۱۷ و نیم میلیاردی یزدی ها به صندوق بیمه همگانی به منظور حمایت از خسارت دیدگان حوادث طبیعی ۰۲ مرداد ۱۴۰۲

واریزی ۱۷ و نیم میلیاردی یزدی ها به صندوق بیمه همگانی به منظور حمایت از خسارت دیدگان حوادث طبیعی

مدیرکل مدیریت بحران استان در نشست برنامه ریزی جهت تکمیل سامانه صندوق بیمه همگانی  از پرداخت 17 و نیم میلیارد تومان حق بیمه توسط یزدی ها به صندوق بیمه همگانی خبر داد.