بایگانی‌های صنایع آبخواه - صبح ساباط
حذف ۱۸۰۰ صنعت آلاینده و آبخواه در محور مهریز ـ عقدا ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

حذف ۱۸۰۰ صنعت آلاینده و آبخواه در محور مهریز ـ عقدا

استاندار یزد: با حذف صنایع آلاینده و آبخواه به سمت اقتصاد دانش بنیان و پاک حرکت می‌کنیم.