بایگانی‌های صمت جنوب کرمان - صبح ساباط
کارگروه اقتصاد مقاومتی جیرفت باید به صورت منظم فعال باشد ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
رئیس صنعت، معدن و تجارت جیرفت

کارگروه اقتصاد مقاومتی جیرفت باید به صورت منظم فعال باشد

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت جیرفت با تقدیر از حمایت‌های دولت مردی رئیس جمهور رئیسی بیان داشت: برای رفع مشکلات طرح ها و واحدهای مختلف توليدی، خدماتی، صنعتی و قضایی کارگروه اقتصاد مقاومتی برای رفع موانع باید به صورت منظم فعال باشد.