بایگانی‌های صرفه جویی در مصرف سوخت - صبح ساباط
صرفه جویی ۱۳۱ میلیون لیتری بنزین در استان یزد با جایگزینی سوخت پاک CNG طی سال ۱۴۰۱ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲
مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی یزد خبر داد:

صرفه جویی ۱۳۱ میلیون لیتری بنزین در استان یزد با جایگزینی سوخت پاک CNG طی سال ۱۴۰۱

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی یزد گفت: با مدیریت و عرضه سوخت پاک CNG در مراکز عرضه سوخت در طول سال قبل به میزان ۱۳۱ میلیون لیتر بنزین در استان یزد صرفه جویی شده است.