بایگانی‌های صدور گواهی موقت مالکیت - صبح ساباط
ساماندهی خرید و فروش و ساخت و ساز زمین برای مالکان فاقد سند رسمی در شهر میراث جهانی ۱۳ تیر ۱۴۰۲
رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر خبر داد:

ساماندهی خرید و فروش و ساخت و ساز زمین برای مالکان فاقد سند رسمی در شهر میراث جهانی

رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر گفت: تفاهم نامه ای بین شورای شهر با سازمان ثبت اسناد استان انعقاد شده تا افرادی که مالک زمین فاقد سند رسمی بوده قصد ساخت و ساز دارند با مراجعه به سامانه رسمی ثبت اسناد استان، گواهی موقت مالکیت رسمی را برای اجرای بخشی از فرآیند ساخت و ساز قانونی اخذ کنند و امور اداری آن جهت تصویب نهایی و اجرایی شدن در دست پیگیری است.