بایگانی‌های صدور مجوز کسب و کار - صبح ساباط
صدور مجوز کاغذی و اخذ هزینه از سوی دستگاه های دولتی؛ ممنوع ۱۱ شهریور ۱۴۰۲
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اعلام کرد:

صدور مجوز کاغذی و اخذ هزینه از سوی دستگاه های دولتی؛ ممنوع

مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان یزد با اشاره به شفافیت همه فعالیت‌ها در این درگاه شفاف افزود: هیچ دستگاه دولتی اجازه ندارد مجوز کاغذی صادر و یا برای صدور مجوز کسب و کار وجهی دریافت کند.