بایگانی‌های صدور اسناد کشاورزی - صبح ساباط
استان یزد با رشد ۱۰ برابری رتبه نخست را در صدور اراضی کشاورزی دارد ۲۴ اسفند ۱۴۰۱
مدیر کل ثبت اسنادو املاک:

استان یزد با رشد ۱۰ برابری رتبه نخست را در صدور اراضی کشاورزی دارد

مدیرکل ثبت اسناد یزد گفت: تشکیل تیم جهادی « منتظران ظهور » در اداره ثبت اسناد جهت تسریع در صدور اسناد مالکیت و حل مشکلات پرونده های قدیمی کمک بزرگی بوده است.