بایگانی‌های صحت هواپیمای ایرانی - صبح ساباط
بازگشت پرواز دمشق به تهران در پی بمباران فرودگاه دمشق ۰۶ آذر ۱۴۰۲

بازگشت پرواز دمشق به تهران در پی بمباران فرودگاه دمشق

مشاور و دستیار ویژه استاندار گفت: در حال حاضر هواپیما در فرودگاه امام خمینی (ره) تهران به زمین نشسته و هیچ آسیبی نیز به مسافران و هواپیما وارد نشده است.