بایگانی‌های صبح - صبح ساباط
احداث ۴۰ ایستگاه برداشت آب شرب در یزد ۲۹ مهر ۱۴۰۰

احداث ۴۰ ایستگاه برداشت آب شرب در یزد

در راستای افزایش آب با کیفیت و پایدار ،40 ایستگاه برداشت آب شرب در مناطق مختلف شهر یزد احداث می شود.